Är det nödvändigt att varje katt har en varsin kattlåda?

För dig som lever med fler än en katt i ett hushåll är det viktigt att vara medveten om att varje katt bör ha minst en egen kattlåda. Om du har fler än två eller tre katter i hemmet bör det också finnas minst en till kattlåda utöver dessa individuella toalettplatser. Detta är nödvändigt för att katterna ska trivas och må bra i bostaden. 

Katter är nämligen inga flockdjur som till exempel hundar eller vi människor är. Utan snarare lever kattdjuren i så kallade sociala grupper, vilket innebär att de gärna lever och umgås med varandra om resurserna och omgivningen tillåter det. I det dagliga och ute i det vilda har dock varje katt i regel ett eget revir och lever till större delen sitt liv på egen hand. 

Det vill säga, en katt kommer inte att ta del av en matplats, vattenstation eller sovplats om det inte finns tillräckligt med tillgångar och utrymme. Det samma gäller för områden och platser där de förväntas uträtta sina behov – katter vill ha sina egna ställen att kissa och bajsa på, där de inte riskerar att bli störda av vare sig andra katter eller djur. 

Men, om det på ett område utomhus eller i ett hem finns tillräckligt med resurser för att samtliga katter ska kunna tillgodose sina behov på ett trivsamt sätt – där de har möjligheten att leva ett eget liv ostört – kan de gå med på att leva inom samma revir och samsas om tillgångarna. 

Nedan går vi igenom allt om hur du som kattägare bör gå tillväga för att uppnå detta i hemmet!

Du som kattägare ansvarar för kattens trivsel 

En katt kan gå med på att samsas om tillgångarna i form av mat, vatten, sovplats och område för att kissa och bajsa om resurserna inom ett och samma revir är tillräckliga. Detta gäller i regel inte i det vilda där de föredrar att jaga på egen hand och ha sitt eget revir, men kan vara accepterat om miljön eller omgivningen innebär begränsade tillgångar.

Ser man till exempel till katter som lever i våra hem och bostäder, och som från början uppfostrats med att deras behov tillgodoses inom husets fyra väggar, kan de gå med på att samsas om resurserna och att dela revir. Det trots att de i grund och botten är otroligt revirstarka. De är trots allt sociala varelser och trivs i sällskapet av varandra, på deras villkor. 

För att du som kattägare ska ge din katt bästa möjliga förutsättningar till ett trivsamt och behagligt liv gäller det att du anpassar inomhusmiljön efter deras instinkter och behov. Det speciellt om du har en katt som bara lever inomhus och inte har möjlighet att själv avgöra när, var och hur den ska spendera tid utomhus. 

 

En katt trivs bäst när den får vara ifred

Att anpassa inomhusmiljön på bästa möjliga sätt innebär att du som kattägare ser till att katterna har flera olika mat- och vattenstationer, såväl som sovplatser och stationer där de kan uträtta sina behov. Har du fler än en katt är det speciellt viktigt att varje katt har minst en kattlåda att gå till, så att de inte behöver känna någon stress kring vem som hinner dit först. 

Om du vill säkerställa att dina katter trivs så bra det bara går i den inomhusmiljö de förhålls att leva i bör du även se till att det finns minst en extra kattlåda, utöver de egna. Har du två katter i hemmet bör du alltså ha tre kattlådor, som i sin tur bör stå placerade på olika platser runt om i bostaden. 

Katter ställer nämligen rätt höga krav på den plats där de förväntas uträtta sina behov. Om det är en kattlåda – vilket ju är det mest vanliga och mest trivsamma i en inomhusmiljö – gäller det inte bara att denna finns lättillgänglig och att den står på en ostörd, privat plats. Utan det gäller även att katten trivs med kattlådans utformning och storlek. 

Det bör du tänka på vid placering och hantering av kattlåda

Utöver att en katt har höga krav på kattlådans placering, utformning och storlek finns det även andra saker du som kattägare bör tänka på för att katten ska trivas med att använda toaletten. Uppfyller du inte dessa krav är risken stor att katten vägrar gå på kattlådan, och att den då istället uträttar sina behov på andra platser i hemmet

  • Kattlådan ska vara av rätt storlek och utformning, förslagsvis av öppen design 
  • Kattlådan ska placeras på en ostörd, lugn och trygg plats som samtidigt är lättåtkomlig för katten
  • Har du flera kattlådor i hemmet bör dessa inte stå i närheten av varandra
  • I kattlådan bör det finnas tillräckligt med kattsand så att katten kan krafsa, gräva och täcka över sitt urin och sin avföring
  • Sanden som används i kattens toalett bör vara mjuk, finkornig och utan doft