Katt som kissar inne: vad det kan bero på och hur du löser problemet!

Har din katt börjat kissa inne? Det kan vara ett tydligt tecken på att något inte står rätt till. Det är inte helt ovanligt att en katt som kissar inne inte är helt frisk. Detta oönskade beteende behöver dock inte bero på hälsoproblem, utan kan bero på en mängd olika saker. 

 

Att en katt kissar inne kan bland annat bero på att den inte trivs med att gå på kattlådan, att den inte lärt sig att använda sin katt toalett ordentligt, att den är understimulerad eller att den nyligen genomgått en stor förändring eller omställning i livet. En stressad, rädd och osäker katt uträttar ofta sina behov utanför lådan, ibland helt omedvetet.

 

Oavsett av vilken anledning just din katt kissar inne är det sällan ett beteende man önskar. Kattkiss på golvet, fläckar på möblerna och illaluktande områden är inte trivsamt för någon. Det är dock sällan allt för svårt att ta itu med problemet och få tillbaka kattens rumsrenhet. 

 

Nedan går vi igenom vilka orsaker som kan ligga till grund för att en katt kissar inne, samt ger dig tips och förslag på hur du kan lösa problemet!

Varför kissar katten inne?

Som tidigare nämnt kan katten kissa inne av flera olika anledningar. Har du en kattunge hemma är det helt naturligt att denna kissar inne ett par gånger innan dess att den blivit helt rumsren och fullt lärt sig att använda sin kattlåda. Beroende på hur du går tillväga för att lära och vänja kattungen vid att gå på lådan kan detta också ta olika lång tid.

 

För dig som har en vuxen katt – eller en katt som åtminstone i enlighet med sin ålder bör vara fullt rumsren – hemma som kissar inne ka det finnas anledning att bli lite orolig. Det speciellt om katten går från att vara helt rumsren och att felfritt använda sin toalett, till att plötsligt inte vilja gå på kattlådan och istället kissa på andra platser i bostaden. 

 

Är katten helt frisk?

Det man främst vill utesluta om det handlar om en vuxen, fullt rumsren katt som kissar inne är att den drabbats av något hälsoproblem. Det finns många fysiska orsaker som kan ligga till grund till att katten utför icke önskvärda beteenden, som att kissa inne. 

 

Ta katten till veterinären för en noggrann undersökning för att kunna utesluta att urineringen inomhus beror på sjukdom eller annan åkomma. Det är inte helt ovanligt att problemet beror på urinvägsbesvär eller att katten lider av förstoppning, livmoderinflammation eller mask. 

 

Stor omställning, förändring eller störningsmoment

En annan orsak till att en katt kissar inne kan vara att den nyligen genomgått en stor omställning eller förändring i livet, eller att det är något i kattens livssituation som stör, och att den därmed känner sig stressad, rädd eller osäker. 

 

Sådana omställningar kan till exempel vara en flytt och byte av bostad, att det tillkommit en ny familjemedlem, att katten bytt ägare eller att någon närstående till katten avlidit. Är ni ute och reser med katten kan även det leda till att katten kissar inne.  

 

Andra miljöförändringar kan också göra katten orolig, precis som att miljön och omgivningen kan störa. Det är inte helt ovanligt att en katt som nyss fått hem en ny kompis inte längre känner sig bekväm med att gå på lådan och därmed gör sina behov på andra platser. Även en understimulerad katt kan få problem med att gå på lådan. 

Katten trivs inte med kattlådan

Kan man utesluta att katten drabbats av något hälsoproblem och att katten inte genomgått en större förändring är det väldigt vanligt att urinering inomhus beror på att något inte står rätt till med kattlådan. Det gäller inte bara att kattlådan hålls ren och fräsch, utan att du på något sätt rengör den allt för noggrant eller på fel sätt. 

 

Utan i och med att katter ofta är väldigt kräsna av sig, framförallt när det kommer till var och hur de kan uträtta sina behov, finns det annat att tänka på. Kattlådan ska inte bara vara av en sort och storlek som katten accepterar – den ska utan problem kunna hoppa in och ur lådan, röra sig fritt både ståendes och sittandes, samt krafsa och täcka över sin avföring. 

 

Utan det är framförallt viktigt att kattens toalett står placerad på rätt ställe. Det vill säga, inte nära en matplats, vattenstation eller sovplats, och inte heller nära en annan kattlåda. Den bör stå på en ostörd plats där katten har enkel åtkomst till lådan oavsett tid på dygnet. Tänk också på valet av kattsand och anpassa det efter vad just du katt gillar. 

 

Lösningar på problemet med katt som kissar inomhus?

Beroende på av vilken anledning just din katt kissar inne kan det finnas olika lösningar på problemet. Ta katten till veterinären för att utesluta skada, sjukdom eller andra hälsoproblem, och se till att ge extra stöttning och kärlek till en katt som på grund av större omställning, förändring eller störningar i livssituationen känner sig stressad och osäker. 

 

Beror kattens oönskade urineringsbeteenden på att katten inte trivs med kattlådan kan det vara läge att försöka hitta en bättre placering som uppfyller kattens behov. Det kan även bero på kattsanden och att katten helt enkelt vill ha ett annat underlag. Funkar inte detta kanske det är dags att byta kattlådan, förslagsvis till en som är större eller mer öppen.