Vanliga problembeteenden hos katter – förklaringar och problemlösning

Det kan finnas många orsaker som ligger till grund för att en katt inte beter sig som vanligt. Om din katt uppvisar beteenden som avviker från det normala, eller som är ovanligt för just din katt, kan det vara läge att först och främst säkerställa att det inte beror på någon fysisk åkomma eller sjukdom. 

 

En katt kan nämligen vara sjuk utan att det syns rent kroppsligt, men där underliggande besvär skapar smärta eller obehag som i sin tur leder till att katten beter sig på ett sätt som inte är normalt. För att utesluta detta bör du kontakta en veterinär. 

 

Visar det sig att katten är fullt frisk och att dess beteendeförändringar inte beror på några kroppsliga skador, sjukdomar eller andra fysiska besvär kan det finnas flera olika psykiska orsaker som bidrar till beteendeproblemen. Även dessa bör du försöka få bukt på för att kunna ge katten ett så bra och trivsamt liv som möjligt

 

Det kan till exempel bero på att katten varit med om en stor omställning som skapar stress, att något i miljön stör eller att något gått snett under uppfostran. Nedan går vi igenom mer om vanliga problembeetenden hos katter, där vi ger mer ingående förklaringar till dessa och går igenom hur du kan lösa problemen. 

Katter är känsliga – men inte på samma sätt som vi tror

Det är inte helt ovanligt att man som kattägare upplever att ens katt inte beter sig riktigt som den brukar, och att man då börjar tänka i mänskliga beteendebanor för att få svar på vad denna förändring kan bero på. 

 

Man kanske till exempel börjar tänka att katten inte längre vill äta för att den ”blivit bortskämd”, att katten inte vill gå på kattlådan för att den är envis, eller att katten kissar inne för att den är arg eller besviken på oss. Vi applicerar helt enkelt våra egna känslor när vi gör en tolkning av vad kattens beteende kan bero på, vilket många gånger kan bli väldigt fel. 

 

En katt har inte samma känsloregister som oss

I och med att en katt inte har samma känsloregister som vi människor är dessa förklaringar i de allra flesta fall helt felaktiga och kan skapa än mer problem om vi agerar därefter. 

 

En katt kan inte känna ilska, besvikelse, ledsamhet eller vara sur på samma sätt som vi människor kan, vilket i sin tur innebär att deras problembeteenden eller beteendeförändringar grundar sig på andra saker. Att en katt kissar inne eller inte vill använda sin låda kan istället bland annat bero på att den är stressad eller understimulerad.

 

Beteendeproblem hos katter  – förklaringar och lösningar

Alla katter är unika individer med unika beteenden, vanor och behov. Ett beteende som är vanligt för en viss katt kanske är fullt onormalt och problematiskt för en annan, och tvärtom. Du som kattägare har bäst koll på vad som är normalt för just din katt och måste då även vara lite observant på om katten uppvisar plötsliga beteendeförändringar på något sätt.

 

Sådana förändringar – som kan vara tecken på att allt inte står helt rätt till, antingen fysiskt eller psykiskt – kan bland annat vara att katten plötsligt kissar eller bajsar inomhus, att den inte vill använda sin kattlåda, att den visar tecken på aggression, eller att katten inte äter eller dricker som den ska

Katten vill inte längre använda kattlådan eller kissar inne 

Om din katt är van att gå på kattlådan och utan problem har använt sin katt toalett under en längre tid kan beteenden som att katten börjar kissa eller bajsa inne vara ett tydligt tecken på att något inte stämmer. 

 

Kan du utesluta att det inte beror på några fysiska åkommor, så som förstoppning eller urinvägsbesvär, kan denna plötsliga beteendeförändring bland annat bero på att det är något som gör att katten känner sig stressad, rädd eller osäker. 

 

Kanske har katten varit med om en stor omställning så som att ha flyttat eller fått ett syskon, eller så känner den sig kanske störd av miljön eller inte får tillräckligt mycket aktivering och stimulans. Det kan även bero på att katten inte gillar kattlådan, att den står på fel plats, eller att du har två katter i hemmet men bara en kattlåda. 

 

Låt katten landa i miljön, ta bort saker som kan skapa extra störning och oro, se till att kattlådan står placerad på en lugn plats, och hjälp katten hitta dit om det behövs. I vissa fall kan det vara så att du behöver börja om lite med inlärningen av att använda lådan. 

 

Katten har blivit aggressiv

Katter är egensinnade, envisa och pedantiska djur som ofta har väldigt strikta åsikter om vad som är rätt och fel enligt deras behov och preferenser, så som var kattlådan ska placeras. De kan vara svårflörtade och är sällan särskilt medgörliga av sig, utan de lever ofta sina egna liv och vill att det mesta ska ske på deras villkor. 

 

En katt ska dock inte vara aggressiv. För trots att de inte är flockdjur på samma sätt som till exempel hundar brukar de trivas bra av att ha sällskap och en familj att vara nära. En katt som börjar uppvisa aggressiva beteenden mår därmed oftast inte bra. 

 

Vi måste dock även komma ihåg att katter kan bli aggressiva i förmån för att försvara sig, som en naturlig instinkt. Det till exempel om de blir rädda, känner sig trängda eller obekväma, eller om de har ont. Beroende på hur aggressionen visar sig kan det finnas olika grunder till förändringen. Se till att det inte beror på något fysiskt och dyk sen djupare i problemet!